RU-87P2-G CR

I/O chassis/DCON/RS485/2slots

  • One RS-485 Port for Multi-Drop Topology
  • Hot Swap Allowed Auto Configuration
  • LED Indicators for Fault Detection
  • Switches to Confi gure Communication
  • DCON Protocol
  • 1/2/4/8 I/O Slots for I-87K Modules
  • Operating Temperature: -25 ~ +75°C

 

RU-87Pn یک واحد برای گسترش I/O از طریق RS-485 است. این واحدها طوری طراحی شده اند که در محیط های نویز دار و خشن مورد استفاده قرار گیرند، بنا براین سخت افزار در رنج وسیعی از برق ورودی (10 ~ 30 VDC) ساخته شده است و برق وردی عایق شده است و می تواند در بازه دمایی (-25 ~ +75 °C) عمل کند.برای سادگی نصب و نگهداری ماژول های I/O، ویژگی های مفیدی را فراهم کرده اند از قبیل : اجازه ی  hot swap، تنظیم خودکار، نشانگر LED برای تشخیص خطا، watchdog دوگانه برای روشن ماندن، power-on قابل برنامه ریزی و مقدار های امن برای امنیت.

بیش از 30 ماژول I/O با این واحد پشتیبانی شده اند، که شامل  ورودی/خروجی آنالوگ، ورودی/خروجی دیجیتال، شمارنده، ماژول های I/O فرکانسی می شود. ما جعبه ابزارهای توسعه ی نرم افزار(SDK) متنوع و نسخه های نمایشی را از قبیل DLL، ActiveX، Labview driver، InduSoft driver، Linux driver، OPC server و غیره فراهم کرده ایم. ماژول های I/O سری های I-87K که در RU-87Pn متصل شده اند، می توانند به آسانی در سیستم های نرم افزاری متنوع ادغام شوند.

Fields Value
I/O Slot 2

I/O chassis/DCON/RS485/2slots

1396/9/6

 

RU-87Pn یک واحد برای گسترش I/O از طریق RS-485 است. این واحدها طوری طراحی شده اند که در محیط های نویز دار و خشن مورد استفاده قرار گیرند، بنا براین سخت افزار در رنج وسیعی از برق ورودی (10 ~ 30 VDC) ساخته شده است و برق وردی عایق شده است و می تواند در بازه دمایی (-25 ~ +75 °C) عمل کند.برای سادگی نصب و نگهداری ماژول های I/O، ویژگی های مفیدی را فراهم کرده اند از قبیل : اجازه ی  hot swap، تنظیم خودکار، نشانگر LED برای تشخیص خطا، watchdog دوگانه برای روشن ماندن، power-on قابل برنامه ریزی و مقدار های امن برای امنیت.

بیش از 30 ماژول I/O با این واحد پشتیبانی شده اند، که شامل  ورودی/خروجی آنالوگ، ورودی/خروجی دیجیتال، شمارنده، ماژول های I/O فرکانسی می شود. ما جعبه ابزارهای توسعه ی نرم افزار(SDK) متنوع و نسخه های نمایشی را از قبیل DLL، ActiveX، Labview driver، InduSoft driver، Linux driver، OPC server و غیره فراهم کرده ایم. ماژول های I/O سری های I-87K که در RU-87Pn متصل شده اند، می توانند به آسانی در سیستم های نرم افزاری متنوع ادغام شوند.