راهکار مدیریت انرژی

راه حل ها، کاربردها، تجهیزات

1396/5/26

مدیریت انرژی

برای اینکه منابع زمین در سال های اخیر بیشتر مصرف می شوند، کشورهای دنیا، موجی از نجات منابع و کاهش آلودگی کرین را به منظور جلوگیری از هدر رفت منابع راه انداخته اند. به دلیل این مسئله، نظارت بر برق مصرفی به یکی از مهمترین پروژه های تبدیل شده است. به منظور استفاده کارآمدتر از انرژی و کاهش مصرف منابع، ICP DAS یک راه حل جامع خلاقانه را برای ذخیره انرژی با اتصال PMC/PMD (متمرکز کننده اندازه گیر برق) به اندازه گیر برق بوسیله ی واسط اترنت یا RS-485 فراهم کرده است، که می تواند مصرف برق دستگاه ها، ماشین ها، روشنایی، تهویه مطبوع، یا تجهیزات الکتریکی دیگر را اندازه گیری و نظارت کند. علاوه بر این، PMC/PMD همچنین مدیریت تقاضای برق و تابع هشداردهی را فراهم کرده است. با ادغام ماژ<ل های ورودی / خروجی ICP DAS و دستگاه های استاندارد ورودی / خروجی مدباس، می توان کنترل منطقی یا تخلیه بار دستگاه ها را بر اساس تقاضای برق در زمان واقعی انجام داد. PMC/PMD همچنین از پروتکل مدباس TCP/RTU برای ادغام یکپارچه با سیستم SCADA پشتیبانی می کند. به طوری که کاربر می تواند حالت های مصرف برق را در هر دستگاه نظارت کند و آمار و تحلیل اطلاعات برق مصرفی را انجام دهد.
 
کاتالوگ