ET-87P4-MTCP CR

Ethernet I/O Expansion/MTCP/Daisychain/4slots

  • Two Ethernet Ports for Daisy-Chain Topology
  • Supports Modbus TCP
  • Supports Modbus RTU/ASCII
  • Supports Modbus TCP to RTU Gateway
  • Auto Configuration
  • 4/8 I/O Slots for I-87K Series Modules
  • Operating Temperature: -25 ~ +75 °C

 

سری های ET-87Pn-MTCP یک واحد توسعه ی I/O از راه دور هوشمند هستند که ماژول های I/O  I-87K بر بستر اترنت برای کاربردهای نظارت و کنترل صنعتی گسترش می یابند. این سری دو درگاه سوئیچ اترنت از یک توپولوژی daisy-chain  را ارائه می دهند.ویژگیdaisy-chain  به ET-87Pn اجازه میدهد تا به صورت سری با دیگر دستگاه ها یا دیگر دستگاه ها ی اترنت متصل شود.

این سری ها طوری طراحی شده اند که در محیط های نویز دار و خشن مورد استفاده قرار گیرند، بنا براین سخت افزار در رنج وسیعی از برق ورودی (10 ~ 30 VDC) ساخته شده است و برق وردی عایق شده است و می تواند در بازه دمایی (-25 ~ +75 °C) عمل کند.برای سادگی نصب و نگهداری ماژول های I/O، ویژگی های مفیدی را فراهم کرده اند از قبیل : تنظیم خودکار، نشانگر LED برای تشخیص خطا، watchdog دوگانه برای روشن ماندن، power-on قابل برنامه ریزی و مقدار های امن برای امنیت.

مدباس یک پروتکل شناخته شده ی خیلی وسیع در کارخانجات صنعتی و نظارت های محیطی می باشد. تعدادی از نرم افزار SCADA ، HMI و PLC دارای راه اندازهای داخلی برای پشتیبانی از دستگاه های مدباس هستند. علاوه بر این، ما همچنین SDK را روی  پلتفرم های مختلفی فراهم کرده ایم، از قبیل Windows XP، Window CE 5.0/6.0، Linux و MiniOS7. بنابراین ، این سری برای ادغام آسان  remote I/O به کاربردهای مشتریان مناسب می باشد.

Fields Value
RS-232 Ports 1
LAN Ports 2
I/O Slot 4

ET-87P4-MTCP CR

Ethernet I/O Expansion/MTCP/Daisychain/4slots

1396/9/6

 

سری های ET-87Pn-MTCP یک واحد توسعه ی I/O از راه دور هوشمند هستند که ماژول های I/O  I-87K بر بستر اترنت برای کاربردهای نظارت و کنترل صنعتی گسترش می یابند. این سری دو درگاه سوئیچ اترنت از یک توپولوژی daisy-chain  را ارائه می دهند.ویژگیdaisy-chain  به ET-87Pn اجازه میدهد تا به صورت سری با دیگر دستگاه ها یا دیگر دستگاه ها ی اترنت متصل شود.

این سری ها طوری طراحی شده اند که در محیط های نویز دار و خشن مورد استفاده قرار گیرند، بنا براین سخت افزار در رنج وسیعی از برق ورودی (10 ~ 30 VDC) ساخته شده است و برق وردی عایق شده است و می تواند در بازه دمایی (-25 ~ +75 °C) عمل کند.برای سادگی نصب و نگهداری ماژول های I/O، ویژگی های مفیدی را فراهم کرده اند از قبیل : تنظیم خودکار، نشانگر LED برای تشخیص خطا، watchdog دوگانه برای روشن ماندن، power-on قابل برنامه ریزی و مقدار های امن برای امنیت.

مدباس یک پروتکل شناخته شده ی خیلی وسیع در کارخانجات صنعتی و نظارت های محیطی می باشد. تعدادی از نرم افزار SCADA ، HMI و PLC دارای راه اندازهای داخلی برای پشتیبانی از دستگاه های مدباس هستند. علاوه بر این، ما همچنین SDK را روی  پلتفرم های مختلفی فراهم کرده ایم، از قبیل Windows XP، Window CE 5.0/6.0، Linux و MiniOS7. بنابراین ، این سری برای ادغام آسان  remote I/O به کاربردهای مشتریان مناسب می باشد.