WP-5141-EN CR

WinPac Controller/PXA270/CE 5.0

سری های WinPAC-5000 نسل جدید از PAC ها (کنترل کننده های اتوماسیون قابل برنامه ریزی) هستند. آنها با یک PXA270 CPU (520 MHz) که سیستم عامل Windows CE.NET 5.0 را اجرا می کند، ارتباطات متنوع (VGA, USB, Ethernet, RS-232/485) و درگاه توسعه ی I/O مجهز شده اند.

سری های WinPAC-5000 مزایای بسیاری دارند، که شامل توانایی hard real-time ، اندازه هسته کوچک، سرعت راه اندازی بالا، مدیریت وقفه در یک سطح عمیق تر، کنترل قطعی قابل دستیابی و کم هزینه می باشند. با استفاده از Windows CE.NET 5.0 ، توانایی اجرای نرم افزار های کنترلی بر پایه PC از قبیل Visual Basic.Net، Visual C#، Embedded Visual C++، SCADA software، SoftPLC و غیره را دارد. این سری ، همه ی ویژگی های PLC های سنتی و PC های برپایه ویندوز را شامل می شود.

برای توسعه ی سخت افزار، از یک درگاه توسعه ی I/O پشتیبانی می کند. در گاه توسعه ی I/O می تواند برای به کارگیری تابع های مختلف از قبیل D/I، D/O، A/D، D/A، Timer/Counter، UART و دیگر تابع های I/O مورد استفاده قرار گیرد. تقریبا همه ی انواع  تابع های I/O می توانند به وسیله ی این درگاه به کار گرفته شوند. اما درگاه فقط می تواند یک بورد را پشتیبانی کند. بیش از 10 بورد برای سری های WinPAC-5000 موجود می باشند که کاربران می توانند یکی از آنها را انتخاب کنند تا ویژگی های سخت افزاری را توسعه دهند.

Fields Value
RS-232 Ports 2
RS-485 Ports 1
LAN Ports 2
Operating System WinCE

WinPac Controller/PXA270/CE 5.0

1396/8/28

سری های WinPAC-5000 نسل جدید از PAC ها (کنترل کننده های اتوماسیون قابل برنامه ریزی) هستند. آنها با یک PXA270 CPU (520 MHz) که سیستم عامل Windows CE.NET 5.0 را اجرا می کند، ارتباطات متنوع (VGA, USB, Ethernet, RS-232/485) و درگاه توسعه ی I/O مجهز شده اند.

سری های WinPAC-5000 مزایای بسیاری دارند، که شامل توانایی hard real-time ، اندازه هسته کوچک، سرعت راه اندازی بالا، مدیریت وقفه در یک سطح عمیق تر، کنترل قطعی قابل دستیابی و کم هزینه می باشند. با استفاده از Windows CE.NET 5.0 ، توانایی اجرای نرم افزار های کنترلی بر پایه PC از قبیل Visual Basic.Net، Visual C#، Embedded Visual C++، SCADA software، SoftPLC و غیره را دارد. این سری ، همه ی ویژگی های PLC های سنتی و PC های برپایه ویندوز را شامل می شود.

برای توسعه ی سخت افزار، از یک درگاه توسعه ی I/O پشتیبانی می کند. در گاه توسعه ی I/O می تواند برای به کارگیری تابع های مختلف از قبیل D/I، D/O، A/D، D/A، Timer/Counter، UART و دیگر تابع های I/O مورد استفاده قرار گیرد. تقریبا همه ی انواع  تابع های I/O می توانند به وسیله ی این درگاه به کار گرفته شوند. اما درگاه فقط می تواند یک بورد را پشتیبانی کند. بیش از 10 بورد برای سری های WinPAC-5000 موجود می باشند که کاربران می توانند یکی از آنها را انتخاب کنند تا ویژگی های سخت افزاری را توسعه دهند.