GT-540 CR

GPRS Remote Terminal/6DI/2DO/1AI/2G Micro SD

  • Automatic/continuous GPRS Link Management
  • Support Modbus RTU protocol to connect to Max 3 Modbus RTU devices via RS-485 port
  • Support M2M OPC server for SCADA system
  • Easy-to-use API tool for users to develop their applications by various program development tools
  • Be the GPRS I/O devices
  • Support data transferring by E-mail

 

GT-540 یک واحد ترمینال ریموت GPRS فعال هوشمند با GPS می باشد. در داخل CPU 32 بیتی با عاملکرد بالا، GT-540 برای محیط های صنعتی سخت مناسب می باشد. این دارای ویژگی ماژول GPRS/GSM، 6 ورودی دیجیتال، 2 خروجی دیجیتال، 1 ورودی آنالوگ، 2 رابط RS-232، 1 رابط RS-485 و رابط SD می باشد. این ماژول می تواند در زمینه های کاربردی M2M برای انتقال داده I/O محلی یا داده دستگاه های مدباس، بوسیله ی دوره تعریف شده یا DI/AI triggers، مورد استفاده قرار بگیرد. I/O محلی و داده GPS همچنین می تواند در کارت SD ذخیره شود تا به یک ثبت کننده ی داده ریموت تبدیل شود. برای دیگر مسیرهای ارتباطی، ماژول GT-540 ، حالت ایمیل را ارائه می دهد تا داده را بوسیله ی ایمیل از طریق GPRS برای کاربران انتقال دهد تا انتخاب کنند. تابع پیوند I/O ساده از ماژول GT-540، می تواند به کنترل زمان واقعی در زمینه ی محلی برسد. این ماژول همچنین از باتری Li-ion، زمانی که برق اصلی به طور موقت از دست برود، به عنوان منبع برق دیگر پشتیبانی می کند. بنابراین، GT-540 یک راه حل ایده آل برای نظارت محیطی، مدیریت دستگاه ریموت و سیستم نظارت حمل و نقل برای کاربردهای M2M می باشد. در همین حال، این ماژول با نرم افزار OPC server و API با استفاده ی آسان عرضه شده است، که روند توسعه ی برنامه کاربردی را ساده سازی می کند، و انضمام های سیستم را از تقسیم با پروتکل های ارتباطی GPRS و اینترنت آزاد می کند.

GPRS Remote Terminal/6DI/2DO/1AI/2G Micro SD

1396/11/5

 

GT-540 یک واحد ترمینال ریموت GPRS فعال هوشمند با GPS می باشد. در داخل CPU 32 بیتی با عاملکرد بالا، GT-540 برای محیط های صنعتی سخت مناسب می باشد. این دارای ویژگی ماژول GPRS/GSM، 6 ورودی دیجیتال، 2 خروجی دیجیتال، 1 ورودی آنالوگ، 2 رابط RS-232، 1 رابط RS-485 و رابط SD می باشد. این ماژول می تواند در زمینه های کاربردی M2M برای انتقال داده I/O محلی یا داده دستگاه های مدباس، بوسیله ی دوره تعریف شده یا DI/AI triggers، مورد استفاده قرار بگیرد. I/O محلی و داده GPS همچنین می تواند در کارت SD ذخیره شود تا به یک ثبت کننده ی داده ریموت تبدیل شود. برای دیگر مسیرهای ارتباطی، ماژول GT-540 ، حالت ایمیل را ارائه می دهد تا داده را بوسیله ی ایمیل از طریق GPRS برای کاربران انتقال دهد تا انتخاب کنند. تابع پیوند I/O ساده از ماژول GT-540، می تواند به کنترل زمان واقعی در زمینه ی محلی برسد. این ماژول همچنین از باتری Li-ion، زمانی که برق اصلی به طور موقت از دست برود، به عنوان منبع برق دیگر پشتیبانی می کند. بنابراین، GT-540 یک راه حل ایده آل برای نظارت محیطی، مدیریت دستگاه ریموت و سیستم نظارت حمل و نقل برای کاربردهای M2M می باشد. در همین حال، این ماژول با نرم افزار OPC server و API با استفاده ی آسان عرضه شده است، که روند توسعه ی برنامه کاربردی را ساده سازی می کند، و انضمام های سیستم را از تقسیم با پروتکل های ارتباطی GPRS و اینترنت آزاد می کند.