کاربرد در شیلات

1396/12/22

در سال های اخیر، به علت اینکه ماهیگیری همگانی بیش از حد شده است، منابع اصلی به سرعت در حال از بین رفتن هستند. توسعه شکار ماهی محدود شده است و محصولات آبزی پروری به طور سازگار با محیط زیست به سرعت در حال رشد هستند. با پیشرفت تکنولوژی و افزایش هزینه های نیروی کار، سطح های بالاتری از اتوماسیون از قبیل نظارت محیط در دمای آب، مقدار اکسیژن و مقدار PH، و غیره، به تدریج به برنامه های آبزی پروری معرفی می شوند. در سال های اخیر، به علت اینکه ماهیگیری همگانی بیش از حد شده است، منابع اصلی به سرعت در حال از بین رفتن هستند. توسعه شکار ماهی محدود شده است و محصولات آبزی پروری به طور سازگار با محیط زیست به سرعت در حال رشد هستند.