کاربرد در اتوماسیون ساختمان

1396/12/22

در عصر حاضر، هوشمند سازی و اتوماسیون ساختمان های مسکونی و تجاری، با توجه به نیازهای موجود در حوزه ی کاهش مصرف انرژی و مدیریت مقرون به صرفه و کارآمد فضاها، یکی از ملزومات مدیران و صاحبان شرکت ها و ساختمان ها شده است. شرکت ICPDAS در زمینه های کنترل تهویه مطبوع و تنظیم دما، کنترل روشنایی، پارکینگ هوشمند، اتاق کنترل مرکزی، مدیریت مصرف دستگاه های الکتریکی، مدیریت انرژی، هشدارهای امنیتی و ... محصولات و راه کارهای متعددی را ارائه داده است.