دسته بندی محصولات
جدیدترین محصولات
ICPDAS MIDDLE EAST
شرکت پرژین کارا در سال 1390 با هدف تامین تجهیزات تخصصی در صنعت اتوماسیون صنعتی تاسیس گردید . این شرکت با ارائه راه کارهای گوناگون در این صنعت، اکنون موفق به تامین تجهیزات برخی از پروژ ه های اتوماسیون در سطح ملی گردیده است . آرمان این شرکت ارائه خدمات نوین صنعتی مبتنی بر تکتولوژی روز و استانداردهای جهانی است . شرکت پرژین کارا نماینده انحصاری تجهیرات اتوماسیون با عنوان تجاری ICPDAS در خاورمیانه  است.
آخرین اخبار